Ubezpieczenie nieruchomości – kilka słów o tym, jak rozpoznać dobrą ofertę cz. 1

Połącz przyjemne z pożytecznym
16 stycznia 2018
Ubezpieczenie nieruchomości – kilka słów o tym, jak rozpoznać dobrą ofertę cz. 2
8 lutego 2018

Rynek ubezpieczeniowy nieustannie się zmienia. Towarzystwa Ubezpieczeniowe ustawicznie opracowują jak najlepsze rozwiązania dla swoich klientów, aby maksymalnie ich zadowolić. Przygotowują programy ubezpieczeniowe w oparciu o zmieniającą się świadomość i pozycję klienta na rynku oraz aktualne potrzeby, wynikające ze zmian regulacji prawnych, czy chociażby w ubezpieczeniach mienia – zmian klimatycznych i pogodowych. Mamy świadomość, że do branży ubezpieczeniowej wiele osób ma mieszane uczucia. Warto zastanowić się, dlaczego nabywcy usług ubezpieczeniowych są niezadowoleni. Przyczyn z pewnością jest wiele. Jedną z nich są słabe produkty, które zachęcają nas (czasem niepotrzebnymi) dodatkami, zaś sama ochrona mieszkania czy domu jest przeciętna. Dobre ubezpieczenie nieruchomości wiąże się przede wszystkim z podjęciem właściwych decyzji.

Ubezpieczenie nieruchomości – na co zwrócić uwagę?

W kwestii ubezpieczeń nieruchomości, podczas wyboru oferty warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów.

1. ZAKRES OCHRONY

„Przecież wszyscy oferują to samo…”

Na pewno jest w tym stwierdzeniu trochę racji. Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym jest ścisła, co powoduje, że produkty mieszkaniowe mają zbliżony zakres i dodatkowe rozszerzenia.

Jednak kiedy do naszego biura przychodzą klienci zainteresowani ochroną mienia zawsze zadajemy podstawowe pytanie: ryzyka nazwane, czy all risks? Na pewno nie są to hasła z kosmosu i kwestię tego, jak szerokiej ochrony Klient poszukuje, należy wyjaśnić sobie na wstępie, gdyż właśnie tego dotyczą pojęcia ryzyk nazwanych i all risks.

Ochrona od ryzyk nazwanych to ochrona od zdarzeń, których zamknięty katalog wymieniony jest w umowie ubezpieczenia.

Standardem zatem jest ubezpieczenie od:
– pożaru,
– uderzenia pioruna,
– wybuchu,
– upadku statku powietrznego,
– huraganu,
– gradu,
– lawiny,
– deszczu nawalnego,
– zapadania lub osunięcia się ziemi,
– naporu śniegu lub lodu,
– dymu i sadzy,
– opadu atmosferycznego,
– zalania,
– trzęsienia ziemi,
– uderzenia pojazdu,
– huku ponaddźwiękowego,
– upadku drzew i masztów,
– wandalizmu,
– aktów terroru,
– przepięcia
– kradzieży z włamaniem.

Czyli, dla przykładu – Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, kiedy doszło do pożaru ubezpieczonego lokalu mieszkalnego, ale w przypadku upadku meteorytu na dach ubezpieczonego domu, odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdyż nie przewidziano takiego zdarzenia w umowie.

Ochrona od wszystkich ryzyk /all risks/ to ochrona od wszystkich zdarzeń przyszłych i niepewnych o charakterze nagłym, niezależnym od woli Ubezpieczonego.

Parafrazując – ubezpieczenie obejmie wszystkie zdarzenia mogące spowodować szkodę, o których nawet nie śniło się twórcom produktu ubezpieczeniowego.

Ochrona będzie zarówno w przypadku standardowych ryzyk, czyli pożaru, zalania, wybuchu itd., jak również takich, które przydarzają się na tyle rzadko, że można uznać je za „trudne do przewidzenia” i „nagłe”.

Dla przykładu, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli doszło do pożaru ubezpieczonego lokalu mieszkalnego, jeśli meteoryt upadł na dach ubezpieczonego domu, a także, jeśli zwierzęta leśne uszkodziły ogrodzenie ubezpieczonej posesji.

2. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ulubiony temat sceptyków idei ubezpieczeń. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela to wymienione w umowie ubezpieczenia zdarzenia lub okoliczności, w których wypłata odszkodowania nie będzie zasadna. Każdy Ubezpieczyciel konstruuje je w odrębny sposób, choć niektóre są wspólne dla wszystkich produktów – takie jak wina umyślna, czy szkoda spowodowana zaniedbaniami ze strony właściciela nieruchomości (np. brak okresowych przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych, czy wodno-kanalizacyjnych).

Przy wyborze ochrony warto jednak pochylić się nad tymi wyłączeniami i przeanalizować, które z nich mogą dotyczyć Klienta indywidualnie. Klient, który mieszka w pobliżu drukarni powinien zwrócić uwagę, czy Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie np. za zadymienie elewacji domu w wyniku pożaru innego budynku. Klient, który ma dom w pobliżu lasu musi wiedzieć, czy szkody wyrządzone przez zwierzęta będą w zakresie ubezpieczenia.

Część druga artykułu już wkrótce!

Przypominamy, że do 15 marca InterRisk prowadzi promocję dla osób ubezpieczających dom lub mieszkanie – wakacje z Premio Travel.

Kup online