Udanej majówki!

Konferencja: Pośrednik w procesie dystrybucji ubezpieczeń
5 kwietnia 2018
Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym
19 marca 2019

Tegoroczny weekend majowy sprzyja dłuższym wyjazdom. Wykorzystując tylko 3 dni urlopu wypoczynkowego można uzyskać aż 9 dni wolnych od pracy. Na pewno wielu z Was skorzysta z takiego rozwiązania, szczególnie, że aura już mocno zwiastuje nadchodzące lato.

Wyjazd zagraniczny

Osobom planującym wojaże poza granicami kraju przypominamy o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą. Aby podróż przebiegła w spokoju i komforcie, warto zainwestować kilkadziesiąt złotych w ochronę całej rodziny.

Na ubezpieczenie Bon Voyage składają się:

  • koszty leczenia – ubezpieczenie od nieprzewidzianych kosztów leczenia poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby podczas podróży zagranicznej;
  • pomoc w podróży – pokrywamy koszty transportu medycznego, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej, a w przypadku zgonu – transportu zwłok do miejsca pochówku;
  • koszty ratownictwa i poszukiwania – koszty poszukiwania, udzielenia pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transportu z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki;
  • NNW – chronimy od skutków nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, na skutek których nastąpiło uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
  • bagaż podróżny – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego wskutek zdarzeń losowych, a także wskutek nieszczęśliwego wypadku, a nawet kradzieży;
  • opóźnienie lotu – opóźnienie lotu może powodować nieprzewidziane wydatki na zakup odzieży, obuwia, przyborów toaletowych, a także opłacenia hotelu – bez obaw, pokryjemy koszty;
  • OC w życiu prywatnym – niezbędnik każdego turysty, ubezpieczenie od szkód osobowych i rzeczowych  wyrządzonych osobom trzecim – żebyś mógł spokojnie korzystać z urlopu.

Wyjazd krajowy

Osoby, które spędzają majówkę w Polsce, także powinny zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Jest to ważne szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi. Przygotowania do majówkowego wyjazdu to doskonała okazja do sprawdzenia szkolnej polisy NNW. Warto upewnić się, czy ubezpieczenie opłacone w szkole zapewnia dziecku ochronę także podczas wyjazdów, oraz na jaką sumę ubezpieczenia zostało zawarte. Z pomocą przychodzi infografika przygotowana przez Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl:

NWucznia.pl – ochrona na ostatnią chwilę

Szkolna polisa nie odpowiada na wszystkie potrzeby związane z majowym odpoczynkiem? Nic straconego! Na NWucznia.pl w każdej chwili możesz ubezpieczyć swoje pociechy. Zakres ubezpieczenia przygotowaliśmy w taki sposób, aby ochrona była naprawdę szeroka. Mimo tego, że zakup polisy odbywa się online, w razie potrzeby służymy osobistą pomocą. Najłatwiej skontaktować się z nami przez Fanpage na Facebooku.

Mamy nadzieję, że długi weekend majowy będzie dla Państwa okazją do bezpiecznego wypoczynku!

Kup online