Nasze projekty

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

INS GROUP PLUS Sp. z o.o. (dawna nazwa INS GROUP SP. z o.o. Sp. k.)

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup Technologii sprzedaży produktów niematerialnych na odległość pod nazwą Pierwszy Agent Online w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności firmy poprzez wdrożenie platformy pod nazwą Pierwszy Agent Online, która pozwoli w zautomatyzowany sposób prowadzić sprzedaż produktów niematerialnych na odległość.

Oprogramowanie jest połączeniem nowoczesnych rozwiązań direct z obsługą i doradztwem profesjonalnego agenta. System będzie dostępny przez przeglądarkę internetową.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa płaszczyzna współpracy z klientem, nowy model obsługi i dostarczania usługi, w nowych miejscach na inne sposoby. Innowacyjny będzie proces polegający na przeniesieniu całego lub przeważającego ruchu do Internetu.

Wartość projektu: 1 260 750,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 824 202,50 PLN

INS GROUP PLUS Sp. z o.o. (dawna nazwa INS GROUP SP. z o.o. Sp. k.)

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na usługę doradczą Wycena wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Celem projektu jest pomoc w przygotowaniu procesu transferu technologii w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 20 754,17 PLN

INS GROUP PLUS Sp. z o.o. (dawna nazwa INS GROUP SP. z o.o. Sp. k.)

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na usługę doradczą o charakterze technologicznym w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Celem projektu jest pomoc w przygotowaniu procesu transferu technologii w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 47 600,00 PLN

Kup online