Ubezpieczenie dziecka – na co zwrócić uwagę?

AntyFraud
25 września 2017

Raport Komisji Nadzoru Finansowego o ubezpieczeniach szkolnych

Ubezpieczenie szkolne NNW dzieci i młodzieży to najpopularniejsze ubezpieczenie osobowe zawierane w formie grupowej. Mimo tego, że ubezpieczenie dziecka jest tak powszechne, niewiele osób ma świadomość, że nie jest ono obowiązkowe. Pomimo wielu akcji uświadamiających prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komisję Nadzoru Finansowego, ubezpieczenia szkolne co roku przysparzają problemów rodzicom i nauczycielom.  W raporcie Rzecznika Finansowego o ubezpieczeniach szkolnych czytamy:

„Analiza spraw spornych pomiędzy osobami poszkodowanymi i zakładami ubezpieczeń (…) prowadzi do wniosku, że działania ubezpieczycieli w przeważającej większości przypadków są zgodne z treścią zawartych umów.”

Wskazuje to na niedostateczną wiedzę rodziców na temat zawieranej umowy ubezpieczenia dziecka. Często dopiero po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczający dowiaduje się, jaki jest zakres ochrony lub suma ubezpieczenia. I równie często okazuje się, że otrzymane odszkodowanie pokrywa jedynie niewielką część wydatków poniesionych w związku z wypadkiem. Brak znajomości warunków ubezpieczenia lub niewłaściwa interpretacja zapisów zawartych w ogólnych warunkach umowy bardzo często powoduje u klientów poczucie, że ich wniosek został rozpatrzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe w sposób niesprawiedliwy lub nieuczciwy.

ubezpieczenie dziecka

Na co zwrócić szczególną uwagę wybierając ubezpieczenie dziecka?

  1. Suma ubezpieczenia – to od niej zależy wysokość odszkodowania, zazwyczaj wyrażona jako procent od tej sumy.
  2. Wyłączenia odpowiedzialności – sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie.
  3. Najczęściej spotykane urazy – warto sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje najczęściej występujące u dzieci urazy.

Dla rodziców, którzy wybiorą ubezpieczenie dziecka poza szkołą, przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczeń indywidualnych dla dzieci i młodzieży, dostępną online pod adresem http://nwucznia.pl. Pakiety zostały przygotowane na podstawie wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów. Każdy pakiet zawierający podstawowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe opcje. Dla dzieci uprawiających sport w pozaszkolnych klubach i organizacjach przygotowaliśmy rozszerzenie pakietu o wyczynowe uprawianie sportu. Zakup ubezpieczenia za pośrednictwem portalu http://nwucznia.pl jest niezwykle prosty, polisa trafia na wskazany adres mailowy, a ochrona obowiązuje już od północy dnia następnego (lub od innego wybranego dnia). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Kup online